Ing. Juraj Karolčík - autorizovaný geodet a kartograf

2005 - 2006 - zamestnanec u súkromnej geodetickej firmy

2006 - 2010 - zamestnávateľ - VÁHOSTAV-SK as.   

 stavby: Obchvat Oravského podzámku                       pozícia: samostatný geodet

               Prístavba Nemocnice v Dolnom Kubíne       pozícia: hlavný geodet stavby

              Obchvat mesta Trstená                                    pozícia: hlavný geodet stavby, vedúci meračskej skupiny

2011 - živnostenské podnikanie v oblasti geodézie a kartografie

 

 

Ing. Marián MATUŠÁK - autorizovaný geodet a kartograf

16 - rokov vykonával prácu na Správe Katastra z toho 10 rokov ako riaditeľ.