Vyhotovenie geodetických prác:

  • geometrických plánov

  • vytýčenie hránic pozemkov

  • výškopisné a polohopisné zameranie

  • osadenie stavieb

  • ostatné geodetické práce

 

Vyhotovenie zmlúv:

  • kúpnopredajných

  • darovacích

  • výmenných

  • sprostrednokanie predaja nehnuteľností

  • zisťovanie majetkoprávnych vsťahov