Zisťovanie vlastníckych vzťahov je možne Online na internete na webstránke

www.katasterportal.sk - ak chcete zobraziť aj online mapy použite na otváranie internet explorer

   Katasterportál je aplikáciou Katastra nehnuteľností Slovenskej republiky, ktorá slúži na získanie údaje z katastra nehnuteľností bez nutnosti navštíviť katastrálny úrad.

Ak si neviete dať rady s používaním Katasterportálu, prečítajte si návod na katasterportál

Stránky katastrálneho portálu sú Vám k dispozícií 24 hodín denne zadarmo.

 

 

 

Pokiaľ potrebujete navštívit kataster osobne, zoznam úradov nájdete na stránkach katastra nehnuteľností Slovenskej republiky.

Návod na používanie Katasterportál-u

Článok o Katasterportál-i